Czwartorzędowe ruchy pionowe brzeżnej strefy zapadliska przedkarpackiego u podnóża Roztocza

Wanda Laskowska-Wysoczańska

Abstract


QUATERNARY VERTICAL MOVEMENTS OF MARGINAL ZONE OF THE CARPATHIAN FOREDEEP IN FRONT OF THE ROZTOCZE