Możliwości występowania mineralizacji uranowej w niektórych formacjach osadowych Sudetów

Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki

Abstract


ON THE POSSIBILITY OF OCCURRENCE OF URANIUM MINERALIZATION IN SOME SEDIMENTARY FORMATIONS IN THE SUDETY MTS