Osady utworzone w procesie mikrobiologicznej redukcji siarczanu żelazawego

F. Domka, I. Wolska, M. Szulczyński

Abstract


DEPOSITS FORMED BY THE PROCESS OF IRON SULPHATE MICROBIOLOGICAL REDUCTION