Aulakogen środkowopolski a geosynklina karpacka

Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko

Abstract


ON THE MID-POLISH AULACOGEN AND CARPATHIAN GEOSYNCLINE