Aulakogen środkowopolski a geosynklina karpacka

Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko

Abstrakt


ON THE MID-POLISH AULACOGEN AND CARPATHIAN GEOSYNCLINE