Postglacjalna akumulacja osadów w jeziorach Tatr Wysokich

Bogumił Wicik

Abstract


POSTGLACIAL ACCUMULATION IN THE HIGH TATRA LAKES