Jak powstała Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:30 000

Maria Bac-Moszaszwili, Jan Burchart, Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz

Abstract


HOW THE GEOLOGICAL MAP OF THE POLISH TATRA MTS IN THE SCALE 1:30 000 WAS MADE