Dotychczasowy san badań nad neotektoniką Karpat Zachodnich

Antoni Wójcik, Witold Zuchiewicz

Abstract


THE PRESENT STATE OF STUDIES ON THE NEOTECTONICS OF THE WESTERN CARPATHIANS