Badania hydrogeologiczne w dolinie Białej Przemszy

Ewa Kaźmierowicz, Wojciech Prussak, Janusz Szczurek

Abstrakt


HYDROGEOLOGICAL SURWEY OF THE BIAŁA PRZEMSZA RIVER