Zmienność jodu i bromu w wodach podziemnych paleozoiku wybranych regionów CSRS d. PRL

Leszek Bojarski, Miroslav Michalicek

Abstract


VARIABILITY OF CONTENT OF IODINE AND BROMINE IN WATER FROM THE PALEOZOIC OF SELECTED REGIONS IN CSRS AND POLAND

Full Text:

PDF (Polish)