Skład mineralny i własności ceramiczne zastoiskowego mułku ilastego z Opatówka koło Kalisza

Tomasz Bojakowski

Abstrakt


MINERAL COMPOSITION VERSUS CERAMIC PROPERTIES OF ICE-DAMMED LAKE SILT FROM OPATÓWEK NEAR KALISZ