O faktach przemawiających przeciw poglądowi o allochtonizmie sedymentacyjnym wielkich mas skał przedkarbońskich w strukturze bardzkiej

Józef Oberc

Abstrakt


ON FACTS SPEAKING AGAINST THE HYPOTHESIS OF SEDIMENTARY ALLOHTONOUS NATURE OF GREAT PRECARBONIFEROUS ROCK MASSES OF THE BARDO STRUCTURE

Pełny tekst:

PDF