Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia

Zygmunt Glazer, Paweł Dobak

Abstract


ESTIMATION OF VALUE OF GENERAL COMPRESSIBILITY OEDOMETRIC MODULUS ON THE BASIS OF STUDIES INVOLVING CONSTANT RATE OF DEFORMATION

Full Text:

PDF (Polish)