Prognozowanie depresji regionalnej ujęcia wód podziemnych w warunkach nieustalonego dopływu (Libia)

Marek Załuski

Abstract


PROGNOSIS OF REGIONAL DEPRESSION IN GROUNDWATER INTAKE AREA UNDER UNSTABLE FLOW REGIME (LIBYA)