Uzbrojony toczeniec ilasty z miejscowości Wisła

Józef Piątkowski

Abstrakt


ARMOURED MUD BALL FROM WISŁA TOWN