Uzbrojony toczeniec ilasty z miejscowości Wisła

Józef Piątkowski

Abstract


ARMOURED MUD BALL FROM WISŁA TOWN