Wykrywanie stref z mineralizacją kruszcową metodą profilowania PW w utworach staropaleozoicznych monokliny śląsko-krakowskiej

Maria Stępniewska

Abstract


IDENTIFICATION OF ORE MINERALIZATION ZONES OF PW LOGGING IN LOWER PALEOZOIC ROCKS OF THE SILESIAN-CRACOW MONOCLINE

Full Text:

PDF (Polish)