Zastosowanie metody oznaczania aktywności oddechowej ETS do badania mineralizacji w osadach morskich

Krystyna Olańczuk-Neyman

Abstract


THE USE OF THE METHOD OF ESTIMATION OF RESPIRATORY ACTIVITY (ETS) IN STUDIES ON MINERALIZATION OF MARINE DEPOSITS

Full Text:

PDF (Polish)