Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka”

Jacek Mucha, Marek Szuwarzyński

Abstrakt


GEOSTATICAL DESCRIPTION OF VARIABILITY IN CONTENT OF METALS IN DEPOSITS OF THE TRZEBIONKA MINE

Pełny tekst:

PDF