Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka”

Jacek Mucha, Marek Szuwarzyński

Abstract


GEOSTATICAL DESCRIPTION OF VARIABILITY IN CONTENT OF METALS IN DEPOSITS OF THE TRZEBIONKA MINE

Full Text:

PDF (Polish)