Zagadnienie dokładności rozpoznawania złóż

Marek Nieć

Abstract


THE QUESTION OF ACCURACY IN RECOGNITION OF DEPOSITS