Porównanie wyników oceny wizualnej z wynikami chemicznego opróbowania jednego ze złóż cynkowo-ołowiowych

Renata Blajda, Bohdan Niedzielski

Abstract


COMPARISON OF RESULTS OF VISUAL ESTIMATION AND CHEMICAL SAMPLING OF A ZINC-LEAD DEPOSIT

Full Text:

PDF (Polish)