Możliwość zastosowania krigingu w warunkach śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych

Jacek Mucha

Abstract


ON POSSIBILITIES TO USE KRIGING METHOD IN THE CASE OF SILESIAN-CRACOW ZINC-LEAD DEPOSITS

Full Text:

PDF (Polish)