O potrzebie nowelizacji metodyki badań i kryteriów bilansowości surowców ilastych ceramiki budowlanej

Ryszard Wyrwicki, Tomasz Bojakowski, Piotr Śnieżek

Abstrakt


ON THE NEED TO REVISE METHODOLOGY OF SURVEYS AND CUT-OFF POINTS FOR DAY RAW MATERIALS OF THE BUILDING CERAMICS INDUSTRY

.