Warunki występowania oraz chemizm wód podziemnych w rejonie Sebhy na Pustyni Libijskiej

Jarosław Pich

Abstract


GEOLOGICAL SETTING AND CHEMISTRY OF GROUNDWATER IN THE SEBHA REGION, LIBYAN DESERT

.