Węglanowe konkrecje ze skałotoczami z iłów rudonośnych batonu okolic Wielunia

Piotr Śnieżek

Abstract


CARBONATE NODULES WITH BORINGS IN THE ORE-BEARING BATHONIAN CLAYS OF THE WIELUŃ AREA

.