Megaspory górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca

Ryszard Fuglewicz, Piotr Śnieżek

Abstract


UPPER TRIASSIC MEGARSPORES FROM LIPIE ŚLĄSKIE NEAR LUBLINIEC

.