Projekt klasyfikacji i oceny geologicznych prac naukowo-badawczych

Leszek Koter, Jan Żytka

Abstract


PROJECT OF CLASSIFICATION AND EVALUATION OF SCIENTIFIC WORKS IN THE FIELD GEOLOGY

.