Zadania resortu geologii w realizacji "Programu Wisła"

Zdzisław Dembowski

Abstract


THE TASKS OF THE POLISH GEOLOGICAL SURVEY THE ROLE OF HYDROGEOLOGICAL SURVEYS AND IN REALIZATION OF THE VISTULA PROGRAMME

.