Lacune stratigraphique a la limite Oxfordien inferieur Oxfordien moyen dans la chaine jurassique Polonaise

Didier Marchand, Wojciech Brochwicz-Lewiński

Abstract


LUKA STRATYGRAFICZNA NA POGRANICZU OKSFORDU DOLNEGO I ŚRODKOWEGO NA JURZE POLSKIEJ

.

Full Text:

PDF (Polish)