Trias Alp Południowych tematem sympozjum poświęconego pamięci Riccardo Assereto i Giulio Pisa

Andrzej Gaździcki

Abstrakt


THE TRIASSIC OF THE SOUTHERN ALPS AS THE SUBJECT OF THE R. ASSERETO AND G. PISA SYMPOSIUM

.