Nowe dane o pozycji strukturalnej, wieku i fluoronośności złoża miedziowo-molibdenowego Erdentuin-obo w Mongolii

F. J. Korytow, Z. Biamba, A. A. Chrapow

Abstract


NEW DATA ON STRUCTURAL SETTING, AGE AND FLUOR CONTENT OF COPPER-MOLYBDENIUM ERDENTUIN- OBO DEPOSIT (MONGOLIA)

.