O wieku radiologicznym endogenicznej mineralizacji w północnokeruleńskim rejonie rudonośnym Mongolii

F. J. Korytow, Ż. Biamba, M. M. Arakieljanc, M. Kałafut, A. A. Chrapow, F. Szkikchedi

Abstract


ON THE RADIOLOGICAL AGE OF ENDOGENIC MINERALIZATION IN NORTH-KERULEN ORE-BEARING REGION OF MONGOLIA

.