Własności ceramiczne iłów permskich ze Sławkowa

Ryszard Wyrwicki

Abstract


CERAMIC PROPERTIES OF PERMIAN CLAYS FROM SŁAWKÓW

.