Analiza pyłkowa osadów interglacjału eemskiego z Proniewicz na Podlasiu

Krzysztof Michał Krupiński

Abstract


,