Osady interglacjału eemskiego w Studzieńcu i Babcu Piasecznym k. Sierpca

Jędrzej Kotarbiński, Krzysztof Michał Krupiński

Abstrakt


EEMIAN INTERGLACIAL DEPOSITS IN STUDZIENIEC AND BABIEC PIASECZNY NEAR SIERPC (CENTRAL POLAND)

Summary
Hitherto, the maximum extent of the North-Polish (Wisła) glaciation has been appointed to the west of Sierpc on the Płock morainic plateau area. The presence of till above the organogenic deposits of Eemian Interglacial in Studzieniec and Babiec Piaseczny indicates, that is possible to more on the limit of this glaciation (North-Polish) slightly to the east of Sierpc.