II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40 - Lublin, 26-27.10.1995

Stanisław Hałas

Abstract


,