Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego

Małgorzata Graniczny, Zbigniew Kowalski, Anna Piątkowska, Małgorzata Robakiewicz, Joanna Zachowicz

Abstract


,