M. Książkiewicz - Rozdarty krajobraz

Zbigniew Wójcik

Abstract


[W:] Antoni Kuczyński - Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. Tom I. Azja i Afryka; S. Czarniecki - Profesor Marian Książkiewicz - działacz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego