EUROPROBE Project - Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów w Górach Świętokrzyskich - Mąchocice k. Kielc, 24.09-01.10.1994

Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski

Abstract


,