III międzynarodowe sympozjum - Wody mineralne wschodniej Słowacji - Lipovce, Słowacja,20-22.09.1994

Józef Chowaniec, Krzysztof Witek

Abstract


,