Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznoprawnych w procesie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego w warunkach gospodarki rynkowej

Franciszek Piontek

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)