Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznoprawnych w procesie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego w warunkach gospodarki rynkowej

Franciszek Piontek

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF