Warszawski ośrodek nauk geologicznych w Królestwie Kongresowym w drugiej połowie XIX i na początku XX w

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


,