Organizacja przedsięwzięć w RFN dla sanacji środowiska na terenach użytkowanych militarnie przez byłe wojska radzieckie

Krzysztof Marszalik, Jerzy Stawin, Katarzyna Kuna

Abstract


,