Występowanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasięga województwa katowickiego i bielskiego

Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)