Występowanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasięga województwa katowickiego i bielskiego

Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF