Tablice poświęcone pamięci Ignacego Domeyki

Zbigniew Wójcik

Abstract


,