Seminarium: Media Informatyczne w Dygitalizacji Zbiorów Archiwalnych, Bibliotecznych i Muzealnych, Kraków, 08-09.05.1996

Włodzimierz Mizerski

Abstract


,