Tropy gadów w utworach pstrego piaskowca w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Ryszard Fuglewicz, Tadeusz Ptaszyński, Kazimierz Rdzanek

Abstract


REPTILIAN FOOTMARKS IN BUNDSANDSTEIN ROCKS IN THE VICINITY OF OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

.