XXVII Sesja Wszechzwiązkowego Towawarzystwa Paleontologicznego ZSRR

Leon Karczewski, Lidia Malinowska, Krystyna Pożaryska

Abstract


XXVII SESSION OF THE ALL-UNION PALEONTOLOGICAL SOCIETY (USSR)

.