Dunhama klasyfikacja skał węglanowych: propozycja polskiego nazewnictwa

Marek Narkiewicz, Ewa Śnieżek

Abstract


DUNHAM'S CLASSIFICATION OF CARBONATE ROCKS AND PROPOSAL OF POLISH TERMS

.