Klasyfikacja zasobów surowców mineralnych w przygotowanym projekcie Komitetu Zasobów Naturalnych ONZ

Wiesława Jurkiewiczowa

Abstract


CLASSIFICATION OF RESOURCES OF MINERAL RAW MATERIALS IN SYSTEM PROJECT CURRENTLY PREPARED BY THE UN COMMITTEE ON NATURAL RESOURCES

.