Objawy ropy naftowej w utworach jury górnej

Leszek Bojarski

Abstrakt


TRACES OF OIL IN UPPER JURASSIC ROCKS

.