Kierunki rozwoju w stosowaniu informatyki i metod matematycznych w geologii światowej

Inez Wiatr

Abstract


TRENDS IN DEVELOPMENTS I N THE USE OF INFORMATICS AND MATHEMATIC METHODS IN THE WORLD GEOLOGY

.